Weronika Kozakowska
Rok urodzenia: 1999 (22)
Wzrost: 164
Wyksztalcenie: AT w Warszawie