Julia Polaczek
Rok urodzenia: 2004 (19)
Wzrost: 165
Wyksztalcenie: -