Ewa Sadowska
Rok urodzenia: 1999 (24)
Wzrost: 158
Wyksztalcenie: AST we Wrocławiu