Antoni Milancej
Rok urodzenia: 1990 (32)
Wzrost: 180
Wyksztalcenie: PWSFTviT w Łodzi