Piotr Grabowski
logo film polski
Rok urodzenia: 1968 (50)
Wyksztalcenie: PWST w Krakowie